Praktijk 35

Welkom in Praktijk 35

Je kan hier terecht voor een professionele aanpak op maat. Hier zoeken we samen naar oplossingen, brengen we kennis bij en leren we vaardigheden aan die je stap voor stap naar meer zelfstandigheid brengen. Leer gebruik maken van je talenten om beter te worden in iets wat je nog moeilijk vindt.

Door breed te kijken en samen te werken met alle betrokken partijen, streven we zo veel mogelijk een holistische aanpak na.

Eva Dierick

Logopediste

Eva Dierick is logopedist en gespecialiseerd stottertherapeut. Je kan bij haar terecht met vragen over stotteren, taalontwikkeling (spreken en begrijpen), lezen, schrijven, rekenen, articulatie en stemgebruik.

"Je moet je goed voelen om te kunnen leren."

Sara Barbier

Psycholoog


"You were born to be real, not to be perfect."

Sara Barbier is gespecialiseerd perfectionisme-coach en klinisch psycholoog voor stress & burn-out.

Volwassenen kunnen bij haar terecht wanneer ze in het leven vastlopen door perfectionisme. Perfectionisme is een gedragspatroon dat meestal ontstaat in de kindertijd op het moment dat je (onbewust) vaststelt dat je niet oké bent zoals je bent. Als reactie hierop ga je je manier van denken en doen aanpassen met als doel toch oké gevonden te worden door anderen: een sterke bevestigingsdrang als overlevingsmechanisme.

Alles wat je wel (of net niet) zegt en doet, is gericht op het verkrijgen van de goedkeuring van anderen. Het contact met je eigen noden, wensen en verlangens gaat volledig verloren. De voornaamste symptomen zijn: conflicten vermijden & please-gedrag stellen, onrealistische kwaliteitseisen stellen aan zichzelf, veel denken & vaak piekeren, controle-dwang & angsten, moeite hebben met kiezen of beslissen, zich voor alles verantwoordelijk voelen & veel schuldgevoelens hebben, eigen grenzen niet respecteren & altijd doorgaan met ziekte, depressie, stress en/of burn-out tot gevolg.

Aangezien perfectionisme een gedragspatroon is dat ontstaan is tijdens het opgroeien, kan je het ook weer loslaten! Tijdens de coaching worden de verschillende delen in jezelf, zoals denken en voelen, terug naar een gezond evenwicht gebracht zodat je terug vrijer in het leven kan staan.