Procedure

Procedure

Stap 1: een voorschrift voor het logopedisch onderzoek

U vraagt een voorschrift voor het logopedische aanvangsbilan. Dat mag worden voorgeschreven door iedere arts met een actief RIZIV-nummer. Dit mag de huisarts zijn maar ook een specialist of arts-assistent. De enige uitzondering hierop is dysfasie: dit moet steeds door een neuropediater worden voorgeschreven.

Stap 2: het logopedisch onderzoek, aanvangsbilan en adviesgesprek

Het logopedisch onderzoek vindt plaats in de praktijk. Op basis van de onderzoeksresultaten maakt de logopedist het aanvangsbilan op. De resultaten worden samen besproken en er wordt beslist of therapie opstarten al dan niet nodig is.

Indien er geen therapie wordt opgestart is er geen terugbetaling voor het aanvangsbilan mogelijk.

Stap 3: het voorschrift voor logopedische behandeling

Indien u in aanmerking komt voor terugbetaling van de therapie binnen de verplichte verzekering gaat u met het verslag naar de geneesheer specialist (NKO-arts, pediater, neuroloog, neuropediater, neuropsychiater, psychiater). Deze kan het voorschrift voor de behandeling opstellen. Opgelet, dit voorschrift kan niet door een huisarts worden opgemaakt. Het voorschrift bevat de stoornis en het volume van behandeling meestal voor één jaar met nadien verlenging mogelijk.

Indien u niet in aanmerking komt voor terugbetaling van de therapie binnen de verplichte verzekering kan er terugbetaling via de aanvullende verzekering van uw ziekenfonds worden aangevraagd. U gaat met het verslag naar de huisarts of geneesheer specialist. Deze kan het voorschrift voor de behandeling opstellen. De voorwaarden voor terugbetaling via aanvullende verzekering verschillen per ziekenfonds. Deze kan u bij uw eigen ziekenfonds raadplegen.

Zodra u het voorschrift voor behandeling heeft, kan de logopedische behandeling starten en kan het dossier voor het ziekenfonds worden opgemaakt.

Stap 4: het dossier voor het ziekenfonds

De logopedist bezorgt u een aanvraagformulier dat u dient te handtekenen. Kleef hier een kleefbriefje van de cliënt (uw kind of uzelf) op.

Het volledige dossier voor aanvraag van tussenkomst bestaat uit:

  • het voorschrift voor logopedisch onderzoek
  • het verslag van de logopedist
  • het voorschrift voor logopedische therapie
  • het aanvraagformulier met handtekening en kleefbriefje

Dit dossier dient binnen de 60 dagen na eerste datum van het logopedisch onderzoek te worden ingediend in de hoofdzetel van uw ziekenfonds.

Indien nodig kan er een verlenging van de terugbetalingsperiode worden aangevraagd. Het dossier bestaat dan uit:

  • het verslag van de logopedist
  • het voorschrift voor verlenging van de logopedisch therapie (door huisarts of geneesheer specialist)
  • het aanvraagformulier met handtekening en kleefbriefje